Archive for Maj 2013

Za czym kolejka ta stoi?

28 Maj 2013

za czym kolejka ta stoi

– Za strzałkami, których zresztą nie ma.

Reklamy