Archive for Listopad 2012

Boscy i utalentowani

11 listopada 2012

Patriotycznie i pryncypialnie zgadzamy się co dnia z wdziękiem z wydźwiękiem przesłania.

Tylko czemu ktoś je wyraża w naszym imieniu?

Za nasze pieniądze…

Reklamy